RODO

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o swoich danych.
I nie boicie się zapytać

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest firma Wymowne.pl Marta Trywiańska. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych, zapraszam do kontaktu.

Skąd Wymowne.pl ma Twoje dane?
Dostaję je od Ciebie, aby sporządzić umowę i klauzulę poufności. Dane, o które proszę to: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, adres e-mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wymowne.pl?
Twoje dane osobowe są mi potrzebne, żebym mogła przygotować dla Ciebie umowę, klauzulę poufności, a po zrealizowanym zleceniu, wystawić fakturę VAT.
Adres e-mail (opcjonalnie numer telefonu) służy mi do kontaktu z Tobą. Korzystam z adresu e-mail, aby wysłać Ci poprawiony tekst.

Jakie masz uprawnienia wobec mnie w zakresie przetwarzanych danych?

  1. Zgodnie z RODO, w każdym momencie masz możliwość wysłania mi żądania dostępu do swoich danych osobowych. Masz możliwość sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.
  2. Zgodnie z RODO, masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
Nikomu ich nie udostępniam.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowuję do końca trwania zlecenia. Termin oddania dzieła jest ustalony z Tobą i określony w umowie.